Om het voedsel in Nederland zo veilig mogelijk te houden, bestaan er vele regels waar bijvoorbeeld producenten zich aan moeten houden. Besmet voedsel kan namelijk heel gevaarlijk zijn en leiden tot vervelende situaties. Zo kunnen er makkelijk schadelijke stoffen of ziekmakers in levensmiddelen sluipen, als het niet op een goede manier wordt verwerkt.

Wat zijn ziekmakers en schadelijke stoffen?

Ziekmakers (bacteriën, virussen of parasieten) zijn niet met het blote oog te zien. Voorbeelden zijn listeria en salmonella. Komen deze in je lichaam terecht, dan voel je je een tijdje vrij beroerd. Misselijkheid, overgeven en diarree zijn dan vaak de gevolgen. Vaak gaat dit vanzelf over, maar soms hebben voedselinfecties ernstige gevolgen. Denk hierbij aan een hersenvliesontsteking.

Schadelijke stoffen zijn slecht voor je lichaam. Voorbeelden zijn dioxines, PAK’s en zware metalen zoals cadmium. Er zijn wettelijke afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat er geen schadelijke stoffen in onze levensmiddelen komen te zitten. Ook voeren bedrijven als TLR International Laboratories regelmatig een levensmiddelen analyse uit. Op deze manier zorgen we dat er niet ongezonde levensmiddelen in de schappen komen te liggen. Helaas bestaat altijd de kans dat dit een keer gebeurt.

Voedselinfecties vinden ook thuis plaats

Voedselinfecties thuis kunnen worden voorkomen door veel aandacht te besteden aan het verwerken van levensmiddelen. Let tijdens het kopen, koelen, wassen en verhitten goed op de hygiëne. Vooral bij vrouwen in verwachting, kleine kinderen en mensen met een verminderde weerstand moet hier heel goed op worden gelet.

Wanneer wordt iets gevaarlijk?

In het algemeen geldt de regel dat alles ongezond is als je er een teveel van inneemt. Zo is water natuurlijk niet gevaarlijk, maar kun je er dood aan gaan als je er te veel van drinkt. Of neem de stof nitraat: de stof kan in je lichaam omgezet worden tot kankerverwekkende stoffen, maar gelukkig krijgen we er niet genoeg van binnen om dat te laten gebeuren.